LED

LED

จอ LED full color display  เป็น จอที่ใช้สำหรับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือแสดงภาพ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ เหมือนกับ จอ Digital signage โทรทัศน์ หรือโปรเจคเตอร์ และยังสามารถใช้ได้ดี ทั้งกลางวัน และกลางคืน สามารถสู้แสงอาทิตย์ได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 - 100,000 ชั่วโมง โดยจอ LED full color ประกอบไปด้วยหลอด LED เม็ดเล็กๆ มากมายทำหน้าที่เปล่ง แสงสัญญาณภาพ ออกมาให้เราได้เห็นและสามารถต่อกันแบบไร้รอยต่อ จึงทำให้ได้ภาพที่มีขนาดตามความต้องการของผู้ใช้งาน

LED full color display โดยหลักแล้วจะมี 2 รูปแบบ คือ

  1. Indoor LED สำหรับใช้ภายในอาคาร อาทิเช่นป้ายโฆษณาหน้าร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ป้ายโฆษณาที่บริการโต๊ะแสดงสินค้า ป้ายโฆษณาบริเวณเสา ป้ายโฆษณาในห้องน้ำ และรวมไปถึงป้ายโฆษณาในร้านอาหารเพื่อโชว์เมนูอาหาร ให้ความละเอียดของภาพสูง เหมาะสำหรับการมองเห็นในระยะใกล้
  2. Outdoor LED สำหรับใช้ภายนอกอาคาร อาทิเช่น ป้ายโฆษณาหน้าห้องสรรพสินค้า ป้ายโฆษณาบนอาคาร ป้ายโฆษณาหน้าร้านค้า ป้ายโฆษณาหน้าร้านอาหาร รวมไปถึงป้ายโฆษณาตามบนท้องถนน คุณภาพทนทาน ทนแดด ทนฝน ทนฝุ่นมีระบบกันน้ำ ความละเอียดสูงสามารถมองได้ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล หากพูดถึงความสว่างจะสามารถสู้แสงตอนเที่ยง และตอนบ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

 

LED Transparent

Outdoor

ตัวอย่างผลงาน