Digital Signage

DIGITAL SIGNAGE

 

สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้

 

 

Digital Signage

Commercial TV

 

 

ตัวอย่างผลงาน