Digital Signage

DIGITAL SIGNAGE

 

Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT
โดยการทำงานของ Digital Signage นั้นผู้ใช้ (User) สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับแผนทางการขายหรือการตลาดเพื่อส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและอิสระ โดยควบคุมระบบผ่านทางเครือข่าย LAN หรือ WIFI  เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความภาพ และภาพเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามความต้องการ ด้วยผ่านทางโปรแกรม Browser ที่อยู่ในศูนย์กลางของสำนักงาน หรือ ระบบ Cloud ซึ่งก็จะสามารถเปลี่ยนคอนเท้นท์จากที่ไหนก็ได้ผ่านทางมือถือหรือ Labtop ของท่านผู้ใช้ จึงทำให้ผู้ควบคุมสื่อไม่ต้องเสียเวลา ในการจัดพิมพ์สื่อโปสเตอร์(Poster)และบิลบอร์ด(billboard) รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ด้วย

 

ตัวอย่างผลงาน