Solutions

DIGITAL SIGNAGE

สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้

SMART INTERACTIVE BOARD

Smart Interactive board ที่รวบรวมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไวท์บอร์ด, โปรเจคเตอร์, โทรทัศน์, ลำโพง, แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งเดียวหรือที่เรียกง่ายๆว่า “ครบจบในหนึ่งเดียว”

STRETCHING CELLING

เป็นงานเพดานแบบแขวนซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานสองอย่างคือเส้นรอบและผ้าที่มีน้ำหนักเบาซึ่งยืดติดเก็บกับคลิป นอกจากเพดานระบบสามารถใช้สำหรับวัสดุผนัง, เป็นตัวกระจายแสง, เพื่อความทันสมัย
เสร็จสิ้นเร็วเรียบหรูดูดีในการติดตั้งและมีน้ำหนักเบา

Smart Thermal Camera

Thermal Face Scan with Face Recognition, VIP Management Face Recognition,Smart Pick Up Locker