งาน CP ALL Thanks You Venders

งาน CP ALL Thanks You Venders

ทาง NP INTEGRATE ได้มีโอกาสไปร่วมงาน CP ALL Thanks You Venders ที่จัดขอบคุณ เข้าร่วมออกแบบสร้างความ digital ทาง7-11 มีความต้องการที่จะมีตู้ปลาอยู่ใน 7-11 ได้ร่วมกัน workshop โดยผลสรุปออกมา ทางเราได้เลือกใช้ digital signage ชนิด led display และมีความละเอียดที่ P3.91