Challenge and Innovation

Challenge and Innovation

นี่คือการเปลี่ยนแปลงยุคและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อโฆษณา
กลิ่นจะกลายเป็นองค์ประกอบภาพยนตร์และหนังโฆษณาที่ขาดไม่ได้ในที่สุด

SCENTED MOVIE

กลิ่นที่แสดงออกในภาษาเชิงบรรยายจะอยู่ทุกหนทุกแห่ง
การพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล กลิ่นแก้ปัญหาศตวรรษนี้กลิ่นถูกแทรกลงในภาพยนตร์หรือสื่อโฆษณามันแตกต่างจาก 4D และ 5D กลิ่นที่นี่ไม่เพียง แต่สามารถทำให้สิ่งแวดล้อมแนะนำตัวละคร แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาของเรื่อง เปลี่ยนวิธีการบรรยายของภาษาภาพและเสียงที่มีอยู่ของภาพยนตร์และสื่อโฆษณา

Definition
Scented Movie & Media

ภาพยนตร์และสื่อในอนาคตคืออะไร?


previous arrow
next arrow
Slider