หน้าหลัก

 

DIGITAL SIGNAGE

 

สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้

 

Smart Interactive Board
Horion M5A Smart Interactive Flat Panel

 
All Features

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อ่านต่อ

HOTEL SOLUTION

YouTube video

Smart Thermal Camera

 

Thermal Face Scan with Face Recognition, VIP Management Face Recognition,Smart Pick Up Locker

  

 

DIGITAL SIGNAGE

 

สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้

 

Smart Interactive Board Horion M5A Smart Interactive Flat Panel   All Features              อ่านต่อ

HOTEL SOLUTION

YouTube video

Smart Thermal Camera

 

Thermal Face Scan with Face Recognition, VIP Management Face Recognition,Smart Pick Up Locker

  

0
DIGITAL SCREENS
0
OIL STATIONS
0
BILLBOARDS

OUR BUSINESS

ผู้นำในบริการจอภาพและสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ที่มีความหลากหลายพร้อมด้วยนวัตกรรมที่มากที่สุด เป็นช่องทางสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคและ พนักงานในองค์กร ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง NP Integrate จึงเป็นผู้นำในการเสนอนวัตกรรมจอแสดงภาพและสื่อโฆษณาภายน อกที่อยู่อาศัยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่างในการดึงดูดผู้บริโภคได้อย่างโดดเด่น ทำให้สินค้าดูน่าสนใจเป็นที่น่าจดจำ และยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอีกด้วย ยังมีความเข้าใจในวิธีการรับสื่อของผู้บริโภค และนำมาสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

OUR BUSINESS

ผู้นำในบริการจอภาพและสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ที่มีความหลากหลายพร้อมด้วยนวัตกรรมที่มากที่สุด เป็นช่องทางสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคและ พนักงานในองค์กร ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง NP Integrate จึงเป็นผู้นำในการเสนอนวัตกรรมจอแสดงภาพและสื่อโฆษณาภายน อกที่อยู่อาศัยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่างในการดึงดูดผู้บริโภคได้อย่างโดดเด่น ทำให้สินค้าดูน่าสนใจเป็นที่น่าจดจำ และยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอีกด้วย ยังมีความเข้าใจในวิธีการรับสื่อของผู้บริโภค และนำมาสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

CONTACT US

Check out our plans from starter level to large solutions. Find what fits you, or contact us if you need something special

CONTACT US

Check out our plans from starter level to large solutions. Find what fits you, or contact us if you need something special